TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI - 61 LÝ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác huy động học sinh đến trường và duy trì sĩ số học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2022-2023
Văn bản liên quan