TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI - 61 LÝ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh - sinh viên, giáo dục dân tộc và thi đua khen thưởng
Văn bản liên quan