TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI - 61 LÝ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

- MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM; NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Văn bản liên quan