TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI - 61 LÝ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

- TUYÊN TRUYỀN LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG, LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020