TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI - 61 LÝ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Ngoại khóa - Chủ đề "Gia thế và tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh"