TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI - 61 LÝ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

- KẾ HOẠCH HỌC VÀ THI THÁNG 11 NĂM 2020

KẾ HOẠCH HỌC VÀ THI THÁNG 11 NĂM 2020

  1. KẾ HOẠCH HỌC:

I.   Hệ vừa làm vừa học:

TT

Lớp/Trường

Kỳ/

Sĩ số

Thời gian

Số

tiết

Môn học

Giảng viên

Phòng học

từ

đến

1

Công tác xã hội 2019

Học viện phụ nữ Việt Nam

4/63

07/11

08/11

30

Công tác xã hội gia đình

Lê Thị Thu Phương

 

P10

31/10,

14/11

 

15/11

45

Đường lối Cách mạng của Đàng CSVN

Ngô Minh Hiệp

21/11

22/11

29/11

28/02

 

Thực hành công tác xã hội 1 và 2

Lê Thị Thu Phương

Hoàng Bảo Trường

 

2

Giáo dục Mầm non K2020 - Trường ĐH Quy Nhơn

1/95

30/10

01/11

30

Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ

Trần Thị Giang

P9

06/11

08/11

30

Lý thuyết văn học

Châu Minh Hùng

13/11

15/11

30

Sinh lý học trẻ em

Nguyễn Thị Tường Loan

3

Giáo dục Tiểu học K2020 - Trường ĐH Quy Nhơn

1/40

06/11

08/11

30

Khai giảng học theo kế hoạch

Trường Đại học

Quy Nhơn

P5

4

Luật K2020 –

Trường ĐH Kinh tế

thành phố Hồ Chí Minh

1/90

06/11

08/11

45

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

 

GĐ2

13/11

15/11

45

Toán dành cho kinh tế và quản trị

 

28/11

29/11

30

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

5

Kế toán K2019, K2020

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

3/46 + 1/17

06/11

08/11

30

Thị trường chứng khoán

 

P8

27/11

29/11

45

Kiểm toán căn bản

 

P8

6

Luật K2019 - Trường ĐH Mở

thành phố Hồ Chí Minh

3/18

30/10

01/11

25

Quản trị học

Nguyễn Đình Kim 0919655824

P5

4/110

06/11

08/11

30

Luật hôn nhân gia đình

Đoàn Thị Phương Diệp 0983063460

GĐ1

13/11

15/11

20

Luật tố tụng hình sự

Phạm Thanh Tú

0982460234

II.  Hệ từ xa

TT

Lớp/Trường

Kỳ/

Sĩ số

Thời gian

Số

tiết

Môn học

Giảng viên

Phòng học

từ

đến

1

Luật K19 Đăk Pơ

Trường ĐH Mở

thành phố Hồ Chí Minh

4/44

31/10

01/11

16

Luật dân sự 2

Phạm Thị Kim Phượng 0937916707

Tại

Đăk Pơ

2

Luật K17 Chư Pưh

Trường ĐH Mở

thành phố Hồ Chí Minh

8/51

31/10

01/11

12

Pháp luật cộng đồng ASEAN

Đào Nguyên Phương Thảo 0909423618

Tại

Chư Pưh

3

Luật K2020 Chư Păh

Trường ĐH Mở

thành phố Hồ Chí Minh

1/73

07/11

08/11

16

Quản trị học

 

Tại

Chư Păh

14/11

15/11

16

Lịch sử nhà nước và pháp luật

 

4

Luật kinh tế K17 Krông Pa

Trường ĐH Mở Hà Nội

11/23

07/11

08/11

16

Kỹ năng đàm phán soạn thảo hợp đồng

 

Tại

Krông Pa

28/11

29/11

16

Luật an sinh xã hội

 

III.  Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn:

TT

Lớp/Trường

Kỳ/

Sĩ số

Thời gian

Số

tiết

Chuyên đề

Giảng viên

Phòng học

từ

đến

1

Quản lý nhà nước

ngạch chuyên viên Khóa 4

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

37

31/10

01/11

30

Kỹ năng viết báo cáo; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Thảo luận, thực hành

Trương Thị Thủy

Trực tuyến

07/11

08/11

25

Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ; Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp; Thảo luận, thực hành.

Nguyễn Mạnh Cường

P6

14/11

20/11

 

Đi thực tế; Viết và nộp bài tiểu luận

 

 

2

Kế toán viên K3

Trường Bồi dưỡng cán bộ

tài chính

63

31/10

07/11

14/11

21/11

28/11

01/11

08/11

15/11

22/11

29/11

25

25

20

20

20

Phần 1. Kiến thức chung

Phần 2. Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài chính, kế toán

Ôn tập Phần 1

Phần 3. Những kỹ năng cơ bản và các hoạt động khác

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

Trực tuyến

 

TT

Lớp/Trường

Kỳ/

Sĩ số

Thời gian

Số

tiết

Chuyên đề

Giảng viên

Phòng học

từ

đến

3

Ôn tập để thi tuyển dụng vào công chức ngành Thuế khóa 1

30

Dự kiến 07/11

08/11

20

Theo kế hoạch

Viện Kế toán kiểm toán và Tài chính doanh nghiệp

P7

4

Ôn tập tiếng Anh khung 6 bậc dùng cho Việt Nam

Khóa 1: B1, B2, C1

Trường  ĐH Quy Nhơn

79

31/10

07/11

01/11

08/11

15

15

Ôn tập: Nghe, Nói, Đọc, Viết

Hà Thị Thanh Thúy

Nguyễn Thị Thanh Hà

P2 -P4

5

Bồi dưỡng tiếng Jrai

- Khóa 11

40

31/10

07/11

14/11

21/11

28/11

01/11

08/11

15/11

22/11

29/11

20

20

20

20

20

Lý thuyết, thảo luận, thực hành: Đất nước con người Việt Nam; Sức khỏe; Thương mại và du lịch.

Hiao Kuan

 

P3

6

Bồi dưỡng tiếng Jrai

- Khóa 10

69

Tối

(thứ 3, thứ 5, thứ 7, cn) tháng 11

Lý thuyết, thảo luận, thực hành: Giao thông bưu chính viễn thông; Bảo vệ an ninh tổ quốc; Thương mại và du lịch

Rmal Vâu

P7

IV.   Các lớp phổ thông hệ giáo dục thường xuyên: Học theo Thời khóa biểu HK1 năm học 2020 – 2021:

  1. Các lớp tại Công ty Hoàng Anh Gia Lai: học các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7;
  2. Các lớp tại Trung tâm Giáo dục thường thường xuyên Gia Lai: học các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 5.  
  1. KẾ HOẠCH THI:
  1. Hệ vừa làm vừa học:

TT

Lớp/trường

Ngày/giờ

Môn thi

Lần

Số

lượng

Phòng thi

1

Luật K2018 - Trường ĐH Mở

thành phố Hồ Chí Minh

21,22/11

Theo lịch (5 môn)

1

97

P2, P4, HT

2

Giáo dục Mầm non K2020

Trường ĐH Quy Nhơn

Dự kiến 21,22/11

Theo lịch (5 môn)

1

220

GĐ1, GĐ2, P8, P9

3

Luật K2019 - Trường ĐH Mở

thành phố Hồ Chí Minh

28,29/11

Theo lịch (5 môn)

1

110

P6,

 GĐ1, HT

4

Công tác xã hội 2019

Học viện phụ nữ Việt Nam

28/11

Theo lịch (3 môn)

1

63

P9

II.  Hệ từ xa:

TT

Lớp/trường

Ngày/giờ

Môn thi

Lần

Số

lượng

Phòng thi

1

Luật K17 Chư Pưh

Trường ĐH Mở

thành phố Hồ Chí Minh

14,15/11

Theo lịch (4 môn)

1

51

Tại

Chư Pưh

2

Luật K19 Đăk Pơ

Trường ĐH Mở

thành phố Hồ Chí Minh

21,22/11

Theo lịch (4 môn)

1

44

Tại

Đak Pơ

3

Luật K2020 Chư Păh

Trường ĐH Mở

thành phố Hồ Chí Minh

28/11

Theo lịch (3 môn)

1

73

Tại

Chư Păh

4

Luật K2020 Mang Yang

Trường ĐH Mở

thành phố Hồ Chí Minh

28/11

Theo lịch (3 môn)

1

71

Tại

Mang Yang

   III. Các lớp bồi dưỡng:

TT

Lớp/trường

Ngày/giờ

Môn thi

Lần

Số

lượng

Phòng thi

1

Quản lý nhà nước

ngạch chuyên viên Khóa 4

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Dự kiến

7g30’ 14/11

Kiểm tra phần 1 và phần 2 + Nộp tiểu luận

1

37

P6

2

Ôn tập tiếng Anh khung 6 bậc dùng cho Việt Nam - Khóa 1: B1, B2, C1

Trường  ĐH Quy Nhơn

14,15/11

Thi đánh giá năng lực

1

79

Tại Trường ĐH Quy Nhơn

3

Bồi dưỡng tiếng Jrai

- Khóa 10

29/11

Kiểm tra cuối khóa

1

69

P2, P4

IV.   Các lớp phổ thông hệ giáo dục thường xuyên: Kiểm tra giữa HK1 từ ngày 10/11/2020 đến 12/11/2020./.

TẢI KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY   Kế hoạch T11.2020.pdf

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 216
Hôm qua : 341
Tháng 03 : 929
Năm 2021 : 9.610