• Nguyễn Thị Hồng Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0332417595
  • Email:
   hongthamgl70@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ Văn hóa

 • Nguyễn Thị Quỳnh Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0973435307
 • TRẦN ANH KHOA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Hóa học
  • Điện thoại:
   0898358188
  • Email:
   trananhkhoapk@gmail.com
 • Phan Thị Hồng Cẩm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học
  • Điện thoại:
   0383355529
 • Lê Văn Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988160252
 • Hoàng Tiến Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sinh học
  • Điện thoại:
   0967538225
  • Email:
   tientrong80@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bích Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0979235704
  • Email:
   bichnga2000@gmail.com
 • Phạm Ngọc Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Địa lý
  • Điện thoại:
   0905967188
  • Email:
   Phamngocsang1981@gmail.com
 • Nguyễn Anh Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0905338678
  • Email:
   nguyenhoa.phy@gmail.com
 • Nguyễn Văn Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   0987451252
  • Email:
   manh050682@gmail.com