TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI - 61 LÝ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

 • Dương Thế Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0905849649
  • Email:
   duongthebao@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung

    

 • Lê Nguyễn Biền Kha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0905902241
  • Email:
   lenguyenbienkha@gmail.com
 • Võ Thị Thuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư, Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0376568740
  • Email:
   vothithuyen1973@gmail.com
 • Võ Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Kế toán
  • Điện thoại:
   0395749333
  • Email:
   hangquyen80@gmail.com