Thông tin chi tiết:
Lê Văn Thuận
Trưởng phòng Lê Văn Thuận
Ngày tháng năm sinh 06/09/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ Vật lý
Điện thoại 0914186399
Email levanthuangdtx@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Phụ trách chung.

Phụ trách trực tiếp: công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, nghề Tin học.

a