• Lê Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0914186399
  • Email:
   levanthuangdtx@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung.

   Phụ trách trực tiếp: công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, nghề Tin học.

 • Bùi Huy Giáp
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lịch sử
  • Điện thoại:
   0971199499
 • Võ Văn Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0914234087
  • Email:
   vovanthuygdtxgialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm các lớp Đại học: Kế toán 36K6-GL, Kế toán H14K6.2-GL,Luật 36K19GL,Luật 37K19GL, Luật B16K19.3-GL,Luật K54 tại Kbang; Các lớp liên kết với Trường Đại học Mở TP. HCM.