TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI - 61 LÝ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Phòng Quản lý Đào tạo

 • Lê Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0914186399
  • Email:
   levanthuanpleiku@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung

 • Võ Văn Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0914234087
  • Email:
   vovanthuygdtxgialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Triển khai công tác liên kết đào tạo: xây dựng kế hoạch, báo cáo về hoạt động liên kết, theo dõi, thống kê số liệu; ra thông báo tuyển sinh các lớp.

   - Thực hiện công tác truyền thông, quảng cáo, tuyển sinh, phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh các lớp liên kết với Trường ĐH Mở TP.HCM, TrườngĐH Kinh tế TP. HCM, TrườngĐH Nội vụ HN, TrườngĐH Kinh tế Quốc dân.

   - Chủ nhiệm các lớp ĐH:Luật 38K19, Kế toán H17,Luật K16 Ia Grai, Luật K17 Chư Păh, Luật Kinh tế K17 Krông Pa, Luật khóa 2018, Luật khóa 2019, Kế toán khóa 2019, Luật 2019 Đăp Pơ, dự kiến Luật khóa 2020 - VLVH, Luật khóa 2020 -Từ xa, Kế toán khóa 2020, Luật kinh tế khóa 2020 - Từ xa.

   - Chủ nhiệm lớp bồi dưỡng: Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên, nghề Tin học.

 • Bùi Huy Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lịch sử
  • Điện thoại:
   0944890345
  • Email:
   buihuygiappdt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách theo dõi và triển khaicông tác các lớp giáo dục thường xuyên;

   - Thực hiện công tác truyền thông, quảng cáo, tuyển sinh, phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh các lớp liên kết với ĐH Quy Nhơn, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, Trường ĐH Mở Hà Nội, tiếng dân tộc.

   - Chủ nhiệm các lớp ĐH: Luật K17 Chư Sê, Luật K17 Chư Pưh; Luật Kinh tế K16.1, Luật K2018 - Huế, Công tác xã hội Khóa 2019, ĐH trực tuyến – ĐH Mở HN, dự kiến ĐH Mần non K2020.

   - Chủ nhiệm các lớp bồi dưỡng: Kế toán viên, Tiếng Jrai, tiếng Bahnar, chuẩn chức danh giáo viên.