TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI - 61 LÝ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

 • Nguyễn Văn Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   0987451252
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi bộ Đảng và Đoàn cấp trên đối với toàn bộ hoạt động của Đoàn Trung tâm:

   - Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, triển khai kế hoạch của Đoàn Trung tâm;

   - Tuyên truyền và phổ biến các văn bản của Đoàn cấp trên và các văn bản phối hợp có liên quan.