• Thái Quang Tiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính
  • Điện thoại:
   0913409342
  • Email:
   thaiquangtiep@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   01632417595
  • Email:
   hongthamgl70@gmail.com
 • Lê Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0914186399
  • Email:
   levanthuanpleiku@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung