TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI - 61 LÝ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Thông tin chi tiết:
Dương Thế Bảo
Phó chủ tịch Dương Thế Bảo
Ngày tháng năm sinh 02/02/1977
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân Tin học
Điện thoại 0905849649
Email duongthebao@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở