TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI - 61 LÝ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Thông tin chi tiết:
Bùi Huy Giáp
Chủ tịch Bùi Huy Giáp
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ Lịch sử
Điện thoại 0944890345
Email buihuygiappdt@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Chủ tịch Công đoàn Cơ sở