TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI - 61 LÝ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

 • VÕ VĂN TIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc phụ trách
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học
  • Điện thoại:
   0983527369
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác tổ chức; tài chính; giáo dục phổ thông hệ giáo dục thường xuyên; hướng nghiệp; truyền thông và hoạt động phong trào; làm chủ tài khoản thứ nhất của Trung tâm; phụ trách Tổ Văn hóa, Phòng Tổ chức hành chính và các công việc khác không giao cho Phó Giám đốc.

 • Lê Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0914186399
  • Email:
   levanthuanpleiku@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giúp Phó Giám đốc phụ trách, phụ trách công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng; an ninh học đường, an toàn giao thông; giáo dục pháp luật; phụ trách và kiêm nhiệm Trưởng phòng Quản lý đào tạo; làm chủ tài khoản thứ 2 của Trung tâm. Thực hiện các công việc khi Phó Giám đốc phụ trách phân công.