TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI - 61 LÝ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

 • Dương Thế Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0905849649
  • Email:
   duongthebao@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung

    

 • Lê Nguyễn Biền Kha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0905902241
  • Email:
   lenguyenbienkha@gmail.com
 • Lê Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0914186399
  • Email:
   levanthuanpleiku@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung, phụ trách lớp Đại học Luật Kinh tế K16 (An Khê).

 • Võ Văn Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0914234087
  • Email:
   vovanthuygdtxgialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Triển khai công tác liên kết đào tạo: xây dựng kế hoạch, báo cáo về hoạt động liên kết, theo dõi, thống kê số liệu; ra thông báo tuyển sinh các lớp phụ trách.

   - Thực hiện công tác truyền thông, quảng cáo, tuyển sinh, phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh các lớp liên kết với Trường ĐH Mở TP. HCM, Trường ĐH Kinh tế TP. HCM, Trường ĐH Mở Hà Nội (hệ VLVH), Trường ĐH Nội vụ HN (các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng), Trường ĐH Kinh tế  Đà Nẵng, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Quy Nhơn (ĐH ngành GD Tiểu học; thăng hạng Mầm non, THCS).

   - Chủ nhiệm các lớp ĐH hệ VLVH: Luật khóa 2018, Luật khóa 2019, Luật khóa 2020, Kế toán khóa 2019, Kế toán khóa 2020, Tiểu học K2020 (6 lớp);

   - Chủ nhiệm các lớp ĐH hệ Từ xa: Luật 2016 Ia Grai, Luật 2017 Chư Păh, Luật Kinh tế K17 Krông Pa, Luật 2019 Đăp Pơ, Luật khóa 2020 Mang Yang, Luật khóa 2020 Chư Păh (6 lớp);

   - Chủ nhiệm các lớp bồi dưỡng: Chuyên viên chính khóa 2; thăng hạng GV Mầm non, THCS; chứng nhận tiếng Anh A2 - ĐH Mở TPHCM  (4 lớp).

 • Bùi Huy Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lịch sử
  • Điện thoại:
   0944890345
  • Email:
   buihuygiappdt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách, theo dõi công tác các lớp giáo dục thường xuyên;

   - Thực hiện công tác truyền thông, quảng cáo, tuyển sinh, phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh các lớp liên kết với ĐH Quy Nhơn (Các ngành ĐH; thăng hạng THPT, Tiểu học; tiếng Anh 6 bậc, tư vấn giáo viên phổ thông), Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, Trường ĐH Nội vụ HN (các lớp ĐH), Trường ĐH Mở Hà Nội (hệ từ xa), Trường ĐH Mở TP. HCM (lớp ĐH Luật tại Chư Sê khóa 2021), Học viên Phụ Nữ Việt Nam, tiếng dân tộc.

   - Chủ nhiệm các lớp ĐH hệ VLVH: Công tác xã hội Khóa 2019, Mầm non K2020A, Mầm non K2020B, Luật K2018 - ĐH Huế  (4 lớp);

   - Chủ nhiệm các lớp ĐH hệ Từ xa: Luật Kinh tế K16, Luật K17 Chư Sê, Luật K17 Chư Pưh, ĐH trực tuyến – ĐH Mở HN khóa năm 2019, 2020, 2021 (6 lớp);

   - Chủ nhiệm các lớp bồi dưỡng: Kế toán viên, Tiếng Jrai, Chuyên viên khóa 5, thăng hạng giáo viên Tiểu học, THPT  (7 lớp).

 • VÕ VĂN TIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc phụ trách
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học
  • Điện thoại:
   0983527369
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác tổ chức; tài chính; giáo dục phổ thông hệ giáo dục thường xuyên; hướng nghiệp; truyền thông và hoạt động phong trào; làm chủ tài khoản thứ nhất của Trung tâm; phụ trách Tổ Văn hóa, Phòng Tổ chức hành chính và các công việc khác không giao cho Phó Giám đốc.

 • Lê Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0914186399
  • Email:
   levanthuanpleiku@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giúp Phó Giám đốc phụ trách, phụ trách công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng; an ninh học đường, an toàn giao thông; giáo dục pháp luật; phụ trách và kiêm nhiệm Trưởng phòng Quản lý đào tạo; làm chủ tài khoản thứ 2 của Trung tâm. Thực hiện các công việc khi Phó Giám đốc phụ trách phân công.

 • Nguyễn Thị Hồng Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0332417595
  • Email:
   hongthamgl70@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tổ trưởng tổ Văn hóa

   - Chủ nhiệm lớp 11B, năm học 2020-2021

 • PHẠM THANH DIỆU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905365139
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 10A, năm học 2020-2021

 • Nguyễn Thị Quỳnh Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0973435307
  • Email:
   nguyenthiquynhnhuvh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 11A, năm học 2020-2021

 • Nguyễn Anh Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0905338678
  • Email:
   nguyenhoa.phy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm 10D, năm học 2020-2021

 • Hoàng Tiến Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sinh học
  • Điện thoại:
   0967538225
  • Email:
   tientrong80@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 12A, năm học 2020-2021