TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI - 61 LÝ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Sơ đồ tổ chức

 • VÕ VĂN TIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc phụ trách
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học
  • Điện thoại:
   0983527369
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác tổ chức; tài chính; giáo dục phổ thông hệ giáo dục thường xuyên; hướng nghiệp; truyền thông và hoạt động phong trào; làm chủ tài khoản thứ nhất của Trung tâm; phụ trách Tổ Văn hóa, Phòng Tổ chức hành chính và các công việc khác không giao cho Phó Giám đốc.

 • Lê Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0914186399
  • Email:
   levanthuanpleiku@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giúp Phó Giám đốc phụ trách, phụ trách công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng; an ninh học đường, an toàn giao thông; giáo dục pháp luật; phụ trách và kiêm nhiệm Trưởng phòng Quản lý đào tạo; làm chủ tài khoản thứ 2 của Trung tâm. Thực hiện các công việc khi Phó Giám đốc phụ trách phân công.

 • Nguyễn Thị Hồng Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0332417595
  • Email:
   hongthamgl70@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tổ trưởng tổ Văn hóa

   - Chủ nhiệm lớp 11B, năm học 2020-2021

 • PHẠM THANH DIỆU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905365139
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 10A, năm học 2020-2021

 • Nguyễn Thị Quỳnh Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0973435307
  • Email:
   nguyenthiquynhnhuvh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 11A, năm học 2020-2021

 • Nguyễn Anh Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0905338678
  • Email:
   nguyenhoa.phy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm 10D, năm học 2020-2021

 • Hoàng Tiến Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sinh học
  • Điện thoại:
   0967538225
  • Email:
   tientrong80@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 12A, năm học 2020-2021

 • Nguyễn Thị Bích Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0979235704
  • Email:
   bichnga2000@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 11C, năm học 2020-2021

 • Phạm Ngọc Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Địa lý
  • Điện thoại:
   0905967188
  • Email:
   Phamngocsang1981@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 12C, năm học 2020-2021

 • Lê Văn Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988160252
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 12B, năm học 2020-2021

 • TRẦN ANH KHOA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Hóa học
  • Điện thoại:
   0898358188
  • Email:
   trananhkhoapk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 10C, năm học 2020-2021

 • GIÁP HẢI THANH THƯ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0327403997
  • Email:
   giaphaithanhthu2007@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 10B, năm học 2020-2021