• Nguyễn Thị Hồng Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0332417595
  • Email:
   hongthamgl70@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ Văn hóa

 • Nguyễn Thị Quỳnh Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0973435307
 • TRẦN ANH KHOA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Hóa học
  • Điện thoại:
   0898358188
  • Email:
   trananhkhoapk@gmail.com
 • Phan Thị Hồng Cẩm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học
  • Điện thoại:
   0383355529
 • Lê Văn Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988160252
 • Nguyễn Văn Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   0987451252
 • Lê Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0914186399
  • Email:
   levanthuangdtx@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung.

   Phụ trách trực tiếp: công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, nghề Tin học.

 • Bùi Huy Giáp
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lịch sử
  • Điện thoại:
   0971199499
 • Bùi Huy Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lịch sử
  • Điện thoại:
   0944890345
  • Email:
   buihuygiappdt@gmail.com
 • Dương Thế Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0905849649
  • Email:
   duongthebao@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung

    

 • Dương Thế Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0905849649
  • Email:
   duongthebao@gmail.com