I/ THÔNG TIN CHUNG:

Thành lập ngày 30/10/1995 theo Quyết định số 1141/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Gia Lai  tiếp nhận cơ sở vật chất từ trường Chính quyền tỉnh Gia Lai với các nhiệm vụ:

1/ Điều tra, nghiên cứu tình hình, cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền về nhu cầu học tập thường xuyên ở địa phương và đề xuất các phương án để đáp ứng các yêu cầu đó.

2/ Liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng, tổ chức các khóa đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, từ xa  ở trình độ Đại học, Cao đẳng, THCN và mở các lớp học chương trình giáo dục bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đáp ứng mọi nhu cầu học tập của xã hội theo hướng giáo dục mở và học tập suốt đời.

3/ Tổ chức đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cấp nhật kiến thức cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ở địa phương.

4/  Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GV cấp THPT  của tỉnh theo kế hoạch của Sở.  Phối hợp với Sở Giáo dục  Đào tạo và các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề cho học sinh, sinh viên và người lao động, đặc biệt các lớp đào tạo cán bộ nguồn theo kế hoạch của Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao hàng năm.

5/ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ GDTX cấp THCS và THPT theo mô hình: học văn hóa kết hợp với học thêm các chứng chỉ Tin học, Anh văn để tạo cơ hội cho học viên được tiếp nhận nhiều chương trình thiết thực trong thời gian tham gia học tập tại Trung tâm; tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học trên địa bàn tỉnh.

Những năm đầu, Trung tâm đứng trước nhiều khó khăn và thách thức lớn về mọi mặt, nhất là việc tiếp cận các cơ sở chủ trì đào tạo, cách thức tổ chức và định hình một hướng đi đúng đắn, hiệu quả trong ngành học không chính quy, một thuật ngữ còn khá xa lạ với xã hội lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, nhờ có được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các Sở, ban ngành của tỉnh, và sự chỉ đạo lãnh đạo trực tiếp của Sở Giáo dục - Đào tạo; có vị trí nằm ở trung tâm thành phố Pleiku rất thuận lợi cho học viên, sinh viên đến học tập, cán bộ, giảng viên đến giảng dạy, công tác nên Trung tâm GDTX Gia Lai đã định được hướng đi đúng đắn, tổ chức triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, thu hút được nhiều người tin tưởng chọn Trung tâm làm địa điểm tin cậy để học tập nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Với mục tiêu giáo dục được xây dựng theo khuyến cáo của UNESCO: “Học để biết, học để làm việc, học để làm người và học để cùng chung sống”, từ khi được thành lập đến nay, Trung tâm đã không ngừng phát triển, mở rộng cả về quy mô, loại hình liên kết đào tạo lẫn số lượng học viên tham gia các chương trình học tập đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần xây dựng  xã hội học tập và phát huy vai trò của giáo dục thường xuyên trong việc nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống.

 

II. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY:

          1/ Tình hình đội ngũ:

          Tổng số cán bộ công chức, viên chức: 32 người (biên chế: 27; hợp đồng 68: 02; hợp đồng có thời hạn: 03);

Về trình độ:

- Thạc sỹ: 07;

          - Trình độ Đại học: 23;

          - Trình độ Trung cấp: 01;

- Trình độ khác: 05.

2/ Cơ cấu tổ chức bộ máy:

Gồm có: Ban Giám đốc, 02 phòng chức năng và 02 tổ chuyên môn.

          Cụ thể:

- Ban Giám đốc: 03 người (Giám đốc: 01, Phó Giám đốc: 02); trong đó: nữ 01; nam: 02; dân tộc: không;

- 02 phòng chức năng: phòng Quản lý Đào tạo và phòng Tổ chức Hành chính.

- 02 tổ chuyên môn: tổ chuyên môn Tự nhiên và tổ chuyên môn Xã hội

3/ Tổ chức chính trị, đoàn thể: Chi bộ Đảng; Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

III/ CƠ SỞ VẬT CHẤT:                 

- Khu nhà học tập: 01 Hội trường : 250 - 300 chỗ ngồi; 02 giảng đường : 150 chỗ ngồi; 03 phòng : 80 - 100 chỗ ngồi và 05 phòng : 50 chỗ ngồi;

- Khu làm việc: diện tích xây dựng 320 m2; gồm có 07 phòng được bố trí cho Ban Giám đốc và các phòng chức năng làm việc.

- Khu nhà ở ký túc xá: diện tích xây dựng 197 m2; bố trí được 150 chỗ nghỉ;

- Khu nhà Tin học thực hành: diện tích xây dựng 120,2m2 gồm có 02 phòng máy (mỗi phòng 40 máy);

- Khu nhà khách: diện tích xây dựng 145,2 m2, có 04 phòng;

- Các công trình phụ trợ khác: gồm nhà để xe; nhà trực bảo vệ; nhà tắm, nhà vệ sinh.

IV/ QUY MÔ ĐÀO TẠO HIỆN TẠI

Hệ đào tạo

   Tổng số    lớp học

      Tổng số        học viên

Vừa làm vừa học

09

430

Từ xa

07

534

Các lớp THPT hệ Giáo dục thường xuyên

08

318

Bồi dưỡng ngắn hạn

01

50

Tổng cộng

25

1.332

V/ THÔNG TIN KHÁC:

      - Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Lai được xếp hạng III theo Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Gia Lai;

       - Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ một phần kinh phí hoạt động./.