TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI - 61 LÝ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

​Cho học sinh Trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19​
Văn bản liên quan